13 January 2007

B-person


I´m very much a B-person and a night-owl and yesterday I discovered this new Danish community for B-persons - and I´m now a member of B-samfundet, which aim to create approval of B-person´s way of living! Yeah!
Meld dig ind i B-samfundet
B-samfundet er en forening for B-mennesker i Danmark.
B-samfundet er en forening, der arbejder for at skabe accept af B-menneskers livsform og skabe nye samfundsmæssige rammer, der understøtter denne livsform.
B-samfundet vil skabe en ny B-rytme i skoler og institutioner, som alternativ til den nuværende A-rytme: tidligt op og tidligt hjem.
B-samfundet er for dig, der vil have B-arbejde, B-familie og B-samfund.

No comments: